Informační systém projektu

logo ESF logo MŠMT logo UNIV

Odkazy

Centra uznávání celoživotního učení v ČR, http://www.cucu.cz/
Centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje, o.p.s., http://www.cujk.cz/
Česká národní banka, http://www.cnb.cz/
Evropský sociální fond v ČR, http://www.esfcr.cz/
Hospodářský komora ČR, http://www.komora.cz/
Integrovaný systém typových pozic, http://www.istp.cz/
Ministerstvo dopravy ČR, http://www.mdcr.cz/
Ministerstvo financí ČR, http://www.mfcr.cz/
Ministerstvo kultury ČR, http://www.mkcr.cz/
Ministerstvo obrany ČR, http://www.army.cz/
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, http://www.mpsv.cz/
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, http://www.mmr.cz/
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, http://www.mpo.cz/
Ministerstvo spravedlnosti ČR, http://portal.justice.cz/
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, http://www.msmt.cz/
Ministerstvo vnitra ČR, http://www.mvcr.cz/
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, http://www.mzv.cz/
Ministerstvo zdravotnictví ČR, http://www.mzcr.cz/
Ministerstvo zemědělství ČR, http://www.mze.cz/
Ministerstvo životního prostředí ČR, http://www.env.cz/
Národní soustava kvalifikací, http://www.narodnikvalifikace.cz/
Národní ústav odborného vzdělávání, http://www.nuov.cz/
Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, http://www.psp.cz/
projekt NSK - Národní soustava kvalifikací, http://www.univ.nsk.cz/
projekt UNIV - uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávání dospělým, http://www.univ.nuov.cz/
Senát parlamentu ČR, http://www.senat.cz/
stránky Jihočeského kraje, http://www.kraj-jihocesky.cz/
stránky Jihomoravského kraje, http://www.kr-jihomoravsky.cz/
stránky Karlovarského kraje, http://www.kr-karlovarsky.cz/
stránky kraje Vysočina, http://www.kr-vysocina.cz/
stránky Královehradeckého kraje, http://www.kr-kralovehradecky.cz/
stránky Libereckého kraje, http://www.kraj-lbc.cz/
stránky Magistrátu hlavního města Prahy, http://magistrat.praha-mesto.cz/
stránky Moravskoslezského kraje, http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
stránky Olomouckého kraje, http://www.kr-olomoucky.cz/
stránky Pardubického kraje, http://www.pardubickykraj.cz/
stránky Plzeňského kraje, http://www.kr-plzensky.cz/
stránky Středočeského kraje, http://www.kr-stredocesky.cz/
stránky Ústeckého kraje, http://www.kr-ustecky.cz/
stránky Zlínského kraje, http://www.kr-zlinsky.cz/
Trexima spol. s r.o., http://www.trexima.cz/
Úřad pro ochranu osobních údajů, http://www.uoou.cz/
Vláda ČR, http://www.vlada.cz/
Výzkumný ústav pedagogický v Praze, http://www.vuppraha.cz/